ZDENKA VEREŠOVÁ
____________________________________________________________________________
www.zdenkaveresova.info